ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. THE PROBLEMS OF INNOVATIONS IMPLEMENTATION IN SUPPORT AND PROTECTION OF CHILDREN'S POPULATION HEALTH OF UKRAINE

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються можливі інновації в забезпечення і збереження здоров’я дитячого населення України та проблеми їх впровадження. Розглянуто чотири рівня впровадження інновацій: загальнодержавний (мегарівень), регіональний та суспільний рівень (мезорівень), школи, ДНЗ, сім’ї та безпосереднього оточення (мікрорівень), самої особистості. Визначено проблеми впровадження інновацій, що властиві кожному окремому рівню та спільні для всіх рівнів. Визначено провідну роль держави в подоланні негативних соціально-економічних тенденцій, суспільства та навчальних закладів для впровадження реформ в охороні здоров’я та сімейного оточення з метою формування звичок здорового способу життя. Demographic problems and the deterioration of the health of the younger generation of Ukraine are a threat to the development of our country's economy in recent decades. The health of the children's population plays a key role in the further formation of the productive forces of the regions and the state as a whole, which is directly related to their socio-economic development. A special role in ensuring and maintaining the health of adolescents is able to play new innovations, as a driver of systemic changes in the field of child and adult health.
Description
Keywords
Citation
Collections