ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена з’ясуванню особливостей правового забезпечення екологічної безпеки на стадії експлуатації вугледобувного підприємства. Розглянуті наявні наукові позиції, що стосуються предмета дослідження, які за критерієм основного спрямування поділяються на: – загальні проблеми правового регулювання екологічної безпеки; – правові проблеми екологічної безпеки під час використання природних ресурсів; – питання права екологічної безпеки надр і надрокористування; – правові проблеми екологічної безпеки під час видобування корисних копалин; – особливості правового гарантування екологічної безпеки у процесі видобування паливно-енергетичних мінеральних ресурсів. Особлива увага приділена аналізу приписів екологічного, надрового, гірни- чого, енергетичного та вугільного законодавства, що покликані на загальному та спеціальному, законодавчому та підзаконному рівнях урегулювати відносини гарантування екологічної безпеки під час експлуатації вугільних шахт. The article is devoted to exploring the specifics of environmental security at the stage of operation of a coal mining enterprise. The existing scientific positions concerning the subject of research are considered, which according to the criterion of the basic direction are divided into: – general problems of legal regulation of environmental safety; – legal problems of environmental safety when using natural resources; – issues related to the right to environmental safety of subsoil and subsoil use; – legal problems of environmental safety in the extraction of minerals; – peculiarities of legal security of ecological safety in the process of extraction of fuel and energy mineral resources. Particular attention is paid to the analysis of environmental, resources, mining, energy and coal regulations, which are intended to regulate the relations of environmental safety in the operation of coal mines at the general, special, legislative and by-law levels.
Description
Keywords
екологічна безпека, надра, правове регулювання, гірниче законодавство, видобування вугілля, environmental safety, resources, legal regulation, mining legislation, coal extraction
Citation
Collections