УКРІПЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. STRENGTHENING OF MANAGEMENT TOOLS TO ENSURE THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
Стаття присвячена розкриттю сутності понять «розвиток» та «сталий розвиток», а також дослідженню концепції сталого розвитку. Обрана тематика є насущною та актуальною. Це пояснюється необхідністю якісних змін в бік забезпечення сталого розвитку світу, країн та окремих індивідуумів. У роботі розглянуто та удосконалено ієрархічну структуру рівнів реалізації концепції сталого розвитку, визначені функції та цілі, характерні для кожного визначеного рівня в залежності від їх впровадження. Розроблено узагальнений алгоритм управлінських дій для забезпечення сталого розвитку на будь-якому рівні ієрархічної структури. The introduction reveals the relevance of the article and introduces initial concepts. The purpose of the article is to discuss the concept of "sustainable development", an analysis of the theoretical basis of the concepts of development and its functions. This topic is relevant and urgent. It is associated with global processes that occur in the economic, social and environmental spheres of the life of the planet. Results show the views of different authors on the concepts of development and different interpretations of the concept of sustainable development.
Description
Keywords
Citation
Collections