ФОРМУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ В ІСТОРІЇ ПРАВА. Formation and systematization of scientific knowledge about the principle of the presumption of innocence in the history of law

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті виявлено історико-правові закономірності формування та систематизації наукового знання про презумпцію невинуватості. Адже дослідження презумпції невинуватості в широкому контексті забезпечення правового статусу людини в умовах кардинальних соціально-економічних трансформацій сучасного суспільства є надзвичайно важливим. The article reveals the historical and legal regularities of the formation and systematization of scientific knowledge about the presumption of innocence. After all, the study of the presumption of innocence in the broad context of ensuring the legal status of a person in the conditions of radical socio-economic transformations of modern society is extremely important.
Description
Keywords
принцип, елементи принципу, презумпція невинуватості, добросовісна поведінка, докази, principle, elements of the principle, presumption of innocence, conscientious behavior, evidence
Citation
Collections