СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено дослідженню процесів подальшого розвитку ринку страхування в Україні. Виділено окремий блок проблем, що гальмують позитивну динаміку на вітчизняному страховому ринку. Визначено ряд об’єктивних причин недостатнього його розвитку. Сформульовано першочергові завдання перспективного розвитку страхового ринку України. This article examines the processes of further development of the insurance market in Ukraine. A separate block of problems hindering the positive dynamics in the domestic insurance market. Defined number of objective reasons for lack of development of the insurance market. Formulated priorities perspective of the insurance market of Ukraine.
Description
Keywords
страхування, страховий ринок, страховики, страхові посередники, страховий захист, страхові компанії, insurance, insurance market, insurers, insurance brokers, insurance coverage, insurance companies
Citation
Collections