Досудове врегулювання господарського спору: обов’язок чи право.Pre-Trial Settlement of a Commercial Dispute: an Obligation or Right

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зазначено, що правовий інститут досудового врегулювання господарського спору має тривалу історію розвитку. На цьому шляху правові вимоги поступово змінювалися, послабляючи обов’язковість впровадження досудового врегулювання спору від абсолютної імперативної вимоги дотримання до цілковитої відмови від неї. Причому залишалась можливість застосовувати досудове врегулювання спору за взаємною згодою сторін як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. Останні зміни господарського процесуального законодавства зумовили повернення такого інституту, як обов’язок, у передбачених законом випадках, який треба застосовувати, перш ніж звертатися до господарського суду. Водночас залишилася можливість використовувати досудове врегулювання господарського спору як альтернативний засіб вирішення господарських спорів.The legal institute of pre-trial settlement of an commercial dispute has a long history of its development. In this way the legal requirements gradually changed, decreasing the mandatory implementation of the pre-trial settlement of the dispute from the absolute imperative requirement of compliance to the absolute abandonment of it. At the same time, it remained possible to apply the pre-trial settlement of a dispute by mutual consent of the parties as an alternative way to resolve an economic dispute. Recent changes in the commercial procedural legislation have again led to the return of such an institution as a duty to pre-trial settlement of commercial disputes in cases envisaged by law, which must be applied before appealing to the economic court. At the same time, it was still possible to use the pre-trial settlement of a commercial dispute as an alternative means of resolving commercial disputes.
Description
Keywords
господарський спір, альтернативне вирішення господарського спору, досудове врегулювання спору, претензія, господарські відносини, господарський процес, commercial disputes, alternative solution of economic dispute, pretrial settlement of a dispute, claim, economic relations, commercial process
Citation