ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF UKRAINE’S JUDICIAL SYSTEM

Abstract
У статті на основі аналізу вітчизняного законодавства, окремих міжнародних нормативно-правових актів, думок правників визначено сутність інституційної спроможності судової системи України як здатності ефективно та прозоро виконувати свої функції через забезпечення належного рівня нормативного регулювання, а також структурних, організаційних, кадрових та технічних систем, процесів та ресурсів. Зазначено, що її елементи є сукупністю характеристик, що забезпечують ефективну діяльність та дозволяють досягати мети функціонування. Current state-building and law-making processes as well as Ukraine’s European integration course substantiate the need for further research into the issues of the institutional capacity of the judicial system of Ukraine, in particular, the determination of its essence, features, ways of formation, etc. The above issue has not been in the focus of theoretical and legal attention in legal science yet. In domestic scientific sources, the problems of the institutional capacity of the judicial system of Ukraine are considered somewhat fragmentarily, which does not contribute to the formation of unified scientific approaches and their practical solution.
Description
Keywords
інституція, інституційна спроможність, судова система, інституційна спроможність судової системи, institution, institutional capacity, judicial system, institutional capacity of the judicial system
Citation
Collections