Розслідування декларування недостовірної інформації. Investigation of unreliable information declaration.

Abstract
У роботі комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми розслідування декларування недостовірної інформації. Розкрито криміналістичну характеристику цих злочинів, типові слідчі ситуації та основні напрями їх розслідування, типові слідчі версії, обставини, що підлягають встановленню, особливості взаємодії, проведення допитів, оглядів, обшуків, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також використання спеціальних знань. На підставі чого сформовано основи видової методики розслідування декларування недостовірної інформації. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства, спрямовані на оптимізацію процесу досудового розслідування цих злочинів.Thesis presents complex research of theoretical and practical issues related to the process of investigation of unreliable information declaration. Forensic characteristics of these crimes are outlined along with typical investigative scenarios and key methods of its investigation, typical investigative versions, circumstances subject to determination, peculiarities of interaction, performance of interrogations, searches, examinations, temporary access to items and documents, use of special knowledge. On the basis of obtained results author formulated the typology of methods used to investigate the unreliable information declaration. Recommendations are elaborated to improve the applicable legislation, optimize the process of pre-trial investigation of these crimes.
Description
Keywords
декларування недостовірної інформації, криміналістична характеристика злочину, методика розслідування, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкт декларування, завідомо недостовірні відомості, корупція, declaration of unreliable information, forensic characteristics of a crime, investigation method, declaration of person authorized to perform functions of state or local governance, subject of declaration, deliberate misinterpretations, corruption
Citation