ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. COMPENSATION OF MORAL DAMAGE IN CIVIL PROCEEDINGS

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено теоретичні та практичні питання відшкодування моральної шкоди у цивільному судочинстві на грунті вивчення матеріалів судових справ національних судів та аналізу рішень Європейського суду з прав людини. У контексті означеного пропонується авторський підхід в застосуванні норм цивільного процесуального законодавства щодо оптимізації механізму відшкодування моральної шкоди. Автором наголошується про необхідність врахування судом висновків спеціалістів-психологів чи експертів у галузі права з питань визначення рівня спричинення моральної шкоди особі, що відповідатиме принципу справедливого судового розгляду. The theoretical and practical questions of compensation for moral damage in civil legal proceedings on the basis of studying materials of court cases of national courts and analysis of judgments of the European Court of Human Rights are researched. In the context of the above, an author's approach in applying the norms of civil procedural legislation to optimize the mechanism of compensation for moral damage is proposed.
Description
Keywords
Citation
Collections