Дискреція в реалізації норм фінансового права. Discretion in applying provisions of financial law.

Abstract
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою дослідженню правових процесів і правових явищ, суспільних відносин, які формуються в реальній правовій дійсності під час здійснення дискреції в реалізації норм фінансового права. Результати дисертаційного дослідження розкривають доктринальні підходи щодо проблем становлення та розвитку інституту дискреції в реалізації норм фінансового права, які за темпорально- змістовним критерієм охоплюють: 1) формування правозастосовного підґрунтя (до 1917 року) з негативним сприйняттям дискреції, а також формулюванням регулятивної моделі визначення цього поняття; 2) радянські часи (з 1917 року до 1991 року) та у відповідній зарубіжній доктрині того часу, коли існувала обмежена модель правомірної альтернативної поведінки щодо розуміння дискреції, підходи щодо дискреційної зумовленості права, «на підставі закону», діяльнісно-вольовий підхід, тлумачення дискреції відповідно до публічного інтересу, утилітаризм; 3) нову доктрину (з 1992 року до 2010 року) з прагматичним та інтерпретаційним підходами, а також на основі досвіду соціологічної школи права; 4) новітню доктрину (з 2011 року дотепер) з поширеним логіко-юридичним формалізмом, юридико- інтерпретаційним та аксіологічним підходами, щодо відокремленості від зловживання правом та напрямами досліджень із попередніх періодів (щодо дискреційної зумовленості права, прагматизму, досвіду соціологічної школи права, обмеженої моделі правомірної альтернативної поведінки).
Description
Keywords
інтеграція, глобалізація, правопорядок, правова політика, дискретологія, публічна адміністрація, адміністративне судочинство
Citation