Соціально-психологічні причини гендерних відмінностей у сприйнятті корупції. Socio-Psychological Causes of Gender Differences in Corruption Perception

Abstract
Метоюстатті є дослідження соціально-психологічних причин гендерних відмінностей у сприйнятті корупції для подальшого використання отриманих результатів під час профілактики корупційних деліктів. The purposeof the article is to study the socio-psychological causes of gender differences in the perception of corruption for further use of the results obtained in the prevention of corruption offenses.
Description
Keywords
гендер, gender, стать, гендерна нерівність, корупція, корупційне кримінальне правопорушення, sex, genderinequality, corruption, corruption criminal offense
Citation