Підручники та навчальні посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Англійська мова для правоохоронців. Частина 3. English for law enforcement. Part 3
  (2023) Галдецька Ірина Григорівна; Haldetska Iryna Hryhorivna
  Навчально-методичний посібник розрахований для вивчення англійської мови здобувачами вищої освіти в рамках навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». Посібник складений згідно з вимогами Програми з іноземної мови для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та магістра закладів вищої освіти МВС України. Мета посібника розвинути у курсантів, слухачів та студентів вміння та навички читання, перекладу, реферування фахової літератури та усного мовлення. Посібник розрахований на комплексне вивчення англійської мови (фонетика, граматика, лексика). Оригінальні тексти, велика кількість вправ сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. The teaching and methodical manual is designed for studying English by students of higher education within the framework of the " Foreign Language for Specific Purposes" discipline. The manual was compiled in accordance with the requirements of the Foreign Language Program for bachelor's and master's degree holders of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The purpose of the manual is to develop cadets, trainees and students' skills and abilities in reading, translation, abstracting of specialized literature and oral speech. The manual is designed for comprehensive study of the English language (phonetics, grammar, vocabulary). Original texts, a large number of exercises contribute to the successful assimilation of the educational material.
 • Item
  Англійська мова для правоохоронців. Частина 2. English for law enforcement. Part 2
  (2023) Галдецька Ірина Григорівна; Haldetska Iryna Hryhorivna
  Навчально-методичний посібник розрахований для вивчення англійської мови здобувачами вищої освіти в рамках навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». Посібник складений згідно з вимогами Програми з іноземної мови для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та магістра закладів вищої освіти МВС України. Мета посібника розвинути у курсантів, слухачів та студентів вміння та навички читання, перекладу, реферування фахової літератури та усного мовлення. Посібник розрахований на комплексне вивчення англійської мови (фонетика, граматика, лексика). Оригінальні тексти, велика кількість вправ сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. The teaching and methodical manual is designed for studying English by students of higher education within the framework of the " Foreign Language for Specific Purposes" discipline. The manual was compiled in accordance with the requirements of the Foreign Language Program for bachelor's and master's degree holders of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The purpose of the manual is to develop cadets, trainees and students' skills and abilities in reading, translation, abstracting of specialized literature and oral speech. The manual is designed for comprehensive study of the English language (phonetics, grammar, vocabulary). Original texts, a large number of exercises contribute to the successful assimilation of the educational material.
 • Item
  Англійська мова для правоохоронців. Частина 1. English for law enforcement. Part 1
  (2023) Галдецька Ірина Григорівна; Haldetska Iryna Hryhorivna
  Навчально-методичний посібник розрахований для вивчення англійської мови здобувачами вищої освіти в рамках навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». Посібник складений згідно з вимогами Програми з іноземної мови для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та магістра закладів вищої освіти МВС України. Мета посібника розвинути у курсантів, слухачів та студентів вміння та навички читання, перекладу, реферування фахової літератури та усного мовлення. Посібник розрахований на комплексне вивчення англійської мови (фонетика, граматика, лексика). Оригінальні тексти, велика кількість вправ сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. The teaching and methodical manual is designed for studying English by students of higher education within the framework of the " Foreign Language for Specific Purposes" discipline. The manual was compiled in accordance with the requirements of the Foreign Language Program for bachelor's and master's degree holders of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The purpose of the manual is to develop cadets, trainees and students' skills and abilities in reading, translation, abstracting of specialized literature and oral speech. The manual is designed for comprehensive study of the English language (phonetics, grammar, vocabulary). Original texts, a large number of exercises contribute to the successful assimilation of the educational material.