Наукове життя

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Інформаційне суспільство та право в інформаційному суспільстві з позиції філософії права.Information Society and Law in the Information Society from the Perspective of Philosophy of Law
    (2018) Кравець, В. М.; Kravets, V.; Павлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
    Проблеми інформації та інформаційного суспільства цікавлять наукову спільноту вже понад півстоліття. Почали розробляти відповідну проблематику інженери, продовжили дослідження військові, інтенсивно займалися розробкою цієї теми фахівці з природничих наук, а пізніше – і вчені-гуманітарії, зокрема, юристи. Важливим напрямом наукового пошуку стало дослідження інформаційного права в межах теорії держави і права в 1970-х роках. Одним із перших в СРСР застосував інформаційний підхід в кримінології науковий редактор рецензованої монографії академік Михайло Костицький. Так, у 1978 році він захистив з цієї проблеми кандидатську дисертацію, а 1980 року опублікував монографію, присвячену розвʼязанню цієї складної проблеми.