Методичні рекомендації

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Орфографічні норми сучасної української літературної мови
    (2018)
    Практикум розроблений для самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти основних правил української орфографії – системи загальноприйнятих правил, що визначають способи реалізації мови в писемній формі. Щоб при виборі тієї чи іншої орфограми (основної орфографічної одиниці) здобувач міг скористатися певним правилом (як складником системи письмових норм літературної мови), на початку кожної серії вправ наведено кілька контрольних запитань, які покликані або відновити в пам’яті певне орфографічне правило, або спонукати до повторення (вивчення) цього правила.