Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Конфлікт дискурсивних і стереотипних рішень у механізмі контрпродуктивної поведінки
  (2017) Гончарова, Н. І.
  Проаналізовано механізм прийняття рішень індивідом, виокремлено дискурсивні, інтуїтивні та стереотипні (звичні) рішення. Обґрунтовано, що в механізмі контрпродуктивної (зокрема рецидивної деліктної та рецидивної віктимної) поведінки важливу роль відіграє конфлікт між усвідомлюваними (дискурсивними) та неусвідомлюваними (звичними) рішеннями. З’ясовано, що причинами формування контрпродуктивних стереотипів звичних рішень у кожному конкретному випадку можуть стати психологічні травми, патологічна фіксація на певних комплексах, неадекватна самооцінка, а також надмірна залежність (чи «антизалежність») від соціальних вимог певної спільноти або конкретного індивіда.
 • Item
  Особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб із різним рівнем тривожності
  (2017) Романенко, О. В.; Лукашенко, М. Ю.
  Проаналізовано особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб із різним рівнем тривожності. Висвітлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей осіб, які мають різні рівні тривожності, на підставі чого встановлено тип поведінки під час конфлікту, стратегію психологічного захисту в конфліктах, стиль міжособистісних відносин, фрустрованості, агресивності та ригідності. Визначено основні напрями психолого-педагогічної роботи з огляду на особистісні й емоційні чинники в конфліктних ситуаціях, що є умовою їх конструктивного вирішення.
 • Item
  Негативні психологічні наслідки політико-правової ситуації на сході України: проблемне поле дослідження
  (2017) Духневич, В. М.
  Окреслено проблематику негативних психологічних наслідків у політико-правовій сфері, спричинених збройним протистоянням на Сході України. Констатовано значну поляризацію оцінок громадян щодо АТО, виокремлено теми, що мають найвищий конфліктогенний потенціал. Зафіксовано уявлення молоді про дієвість протестних форм громадянської активності як інструменту тиску на владу. Запропоновано перелік можливих напрямів дослідницьких пошуків і науково-прикладних розробок політико-правової проблематики, пов’язаної з воєнними діями.
 • Item
  Взаємодія філософії, психології та семіотики в дослідженні поняття інтелекту
  (2017) Павлишин, О. В.
  Висвітлено етапи історичного розвитку уявлень про інтелект людини як об’єкт дослідження філософії, психології та семіотики від давнини до сучасності. Проаналізовано зміст психологічних і семіотичних ідей відомих мислителів різних періодів. Окреслено значення цих підходів у контексті взаємодії семіотики та психології під час дослідження інтелекту й мислення людини.
 • Item
  Особливості інтересів студентів залежно від виявів ознак фемінності–маскулінності
  (2017) Хохліна, О. П.; Строїч, В. В.
  Досліджено тенденцію до зближення стандартів поведінки чоловіків і жінок, образів маскулінності й фемінності. Проаналізовано проблему особистісного зростання людини залежно від ознак фемінності–маскулінності, зокрема становлення її спрямованості, а саме інтересів. Обґрунтовано, що ознаки фемінності–маскулінності як вияв психологічної статі людини детермінують особливості інтересів студентів. Визначено пріоритетні інтереси студентів-психологів залежно від статі. З’ясовано співвідношення психологічної та біологічної статей.