Передовой опыт в экспертной деятельности

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  ТІЛЬЦЕ БАРРА ТА МОЛЕКУЛА ДНК — НАЙКРАЩА ЗБРОЯ ПРИ РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ НА СТАТЕВОМУ ҐРУНТІ
  (2014) Куслій, Ю. Ю.
  Висвітлено роль комплексного дослідження слідів біологічного походження за допомогою цитологічних і молекулярно-генетичних методів дослідження у розкритті злочинів на статевому ґрунті.Освещена роль комплексного исследования следов биологического происхождения с помощью цитологических и молекулярно-генетических методов исследования в раскрытии преступлений на половой почве. The article is devoted to the role of complex research traces of biological origin using cytological and molecular genetic methods in solving crimes on sexual grounds.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДАННЯ КІПТЯВИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПАТРОНІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ ДО ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА
  (2014) Гаврилюк, А. О.; Легін, Г.О.; Бондарчук, Г.О.; Перебетюк, А.М.; Загризла, Н. О.
  Наведено результати вивчення особливостей відкладання кіптяви при засто су ванні патронів 9х18 ПМ двох вітчизняних виробників як додаткової диференційної експертної ознаки.Приведены результаты изучения особенностей отложения копоти при приме нении патронов 9х18 ПМ двух отечественных производителей в качестве дополнительного дифференциального экспертного признака. The results of studying the features of soot deposits in the application rounds 9х18 PM two domestic producers as an additional feature differentsialnoogo expert.