Антропологія права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Право захисту людини й громадянина від інформаційно-психологічної агресії та війни. The right of a human and a citizen for protection against informational-psychological aggressive war.
    (2014) Токарська, А. С.; Tokarska, A. S.
    Розглянуто проблеми руйнівних процесів інформаційно-психологічної агресії проти мирного населення, спрямованих на розбалансування морально-ціннісних орієнтирів. Обґрунтовано необхідність розв’язання фундаментальних проблем, що стримують відбудову ефективного правопорядку в додержанні прав і свобод людини засобами інформаційно-комунікативної сфери, зокрема правової комунікації як однієї з галузевих різновидів інформаційно-комунікативної системи. Рассмотрены проблемы разрушительных процессов информационно-психологической агрессии против мирного населения, направленных на разбалансирование морально-ценностных ориентиров. Problems of destructive processes of informational-psychological aggression against civilians, aimed at deregulation of moral values, are considered in the article. The need to solve the fundamental problems that hinder the effective restoration of order in the observance of human rights by the means of informational and communication sector and, in particular, legal communication as one of the varieties of industrial informational-communication systems is described.