Відділ організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Толерантність очима курсантів-майбутніх правоохоронців. Tolerance through the eyes of future law enforcement cadets
  (2023-11-16) Войцеховська Дар’я Миколаївна; Захаренко Людмила Миколаївна
  У статті представлено результати анонімного опитування курсантів першого курсу щодо їх поінформованості про толерантність та її ознаки. Опитування проводилось з використанням Google-форми. The article presents the results of an anonymous survey of first-year cadets regarding their awareness of tolerance and its signs. The survey was conducted using a Google form.
 • Item
  Принцип нейтральності у гуманітарній діяльності Європейського Союзу. The principle of neutrality in humanitarian activities of the European Union
  (2023-11-09) Лип’юк Анна Миколаївна; Lypiuk Anna; Захаренко Людмила Миколаївна; Zakharenko Lyudmila
  Подано суть терміну «нейтральність». Наведено зразок оцінки ефективності гуманітарної діяльності за критеріями її якості. The essence of the term "neutrality" is given. A sample of the evaluation of the effectiveness of humanitarian activity based on its quality criteria is presented.
 • Item
  Схильність курсантів до навіювання. Propensity of cadets to suggestion
  (2023-10-29) Лихотоп Ілля Володимирович; Lyhotop Ilya; Захаренко Людмила Миколаївна; Zakharenko Lyudmila
  Описано результати емпіричного дослідження схильності до навіювання першокурсників Національної академії внутрішніх справ. Визначено, що курсантам притаманна різна піддатливість навіюванню. Зроблено висновок щодо проведення подальших досліджень сугестивності як особистісної риси курсантів. The results of an empirical study of the propensity to suggestiveness of first-year students of the National Academy of Internal Affairs are described. It was determined that cadets have different susceptibility to suggestion. A conclusion was made regarding the conduct of further studies of suggestibility as a personal trait of cadets.
 • Item
  Антикорупційне законодавство України
  (2020) Стрільців, Олександр Михайлович; Чернявський, Сергій Сергійович; Фодчук, Анатолій Богданович; Бондар, В. Є.; Федоренко, Оксана Анатоліївна; Васільєв, Анатолій Степанович; Василинчук, Віктор Іванович; Дрозд, Олексій Юрійович; Нєбитов, Андрій Анатолійович; Арєшонков, В. В.; Костюк, Володимир Леонідович; Мартиненко, Володимир Олександрович; Іванчик, І. А.; Пастух, Ігор Дмитрович; Пашковська, Марина Віталіївна; Федоровська, Наталія Володимирівна; Іванчук, Наталія Віталіївна; Корольчук, Віктор Володимирович; Павленко, Наталія Григорівна; Сюравчик, Валерій Григорович
  Довідник містить визначення основних понять і термінів у сфері протидії корупції, які запропоновано в нормативно-правових актах. Терміни розміщено в алфавітному порядку з науковими та правовими дефініціями станом на 1 червня 2020 року. Видання призначене для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів і здобувачів вищої освіти.