Психологічні проблеми роботи з делінквентами

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Індивідуально-психологічні детермінанти поведінки неповнолітніх злочинців, які вчинили тяжкі насильницькі злочини.Individual-psychological determinants of behavior of juvenile criminals committed grave violent crimes
  (2017) Свириденко, О. А.; Svyrydenko, O.
  Визначено детермінацію як причинову зумовленість подій і явищ зовнішніми та внутрішніми чинниками (стимулами, подразниками). Доведено, що біологічні й конституційні чинники слугують не детермінантами делінквентизації неповнолітнього, а лише певним тлом, що «сприяє» особистісній деформації, зумовлюючи відкритість мотиваційно-поведінкових психічних утворень підлітка до негативних зовнішніх чинників. Generally, determination as psychological category is understood as causality of events and phenomena by external and internal factors (incentives, stimuli). Biological and constitutional factors are not determinants of juvenile getting into delinquency, but become some “favorable background” of personal deformation, determining a propensity of motivational and behavioral mental formations of an adolescent for negative external factors. Due to the interaction of internal constitutional factors and external adverse antisocial influences, with no effective positive educational or preventive impact, negative personal characterological changes, which in turn determine the deformation of the motivational and behavioral spheres of a teenager, occur.
 • Item
  Вияви домашнього насилля над дітьми.Various Kinds of Domestic Violence Against Children
  (2017) Казміренко, В. О.; Kazmirenko, V.
  Обґрунтовано обов’язок держави та суспільства захищати права дитини, зокрема право на життя та фізичну недоторканність; право не бути об’єктом знущань чи жорстокого, нелюдського або принизливого поводження; право на здоровий і безпечний розвиток тощо. Доведено, що жорстоке ставлення негативно позначається на всіх аспектах фізичного, психічного та соціального становлення дитини, ускладнює процеси її зростання й дорослішання, унеможливлюючи встановлення зрілих, безпечних відносин між дитиною та навколишнім світом, суспільством, окремими людьми.The family code defines the family as the basic unit of society, the best condition for education and child development. The parents themselves choose the means and methods of child rearing, but educational measures should not violate human dignity of the child. Human dignity of the child, humiliating physical punishment that in the current legislation are considered physical violence. The violation of personal integrity can be very diverse, given the violation of the physical, moral, mental, and informational privacy. The low efficiency of early revealing of family trouble leads to the fact that services for children, tend to get families with children in the stage of deep crisis. Under ill-treatment should be understood of physical or mental violence (beating, child-beating, threats, intimidation and the like, as well as attempted sexual integrity), the use of unacceptable methods of discipline, humiliation of human dignity of the child, etc.; chronic alcoholism or drug abuse; any exploitation of a child, forced child begging and vagrants.
 • Item
  Чинники схильності до правопорушень в осіб із вадами психічного розвитку.Factors of Propensity to Law-Breaking in Persons with Disabilities of Psychical Development
  (2017) Романенко, О. В.; Romanenko, O.
  Розглянуто чинники схильності до правопорушень в осіб із порушеннями психічного розвитку. Проаналізовано стан вивчення проблеми деформації правосвідомості. Встановлено, що серед зазначених чинників формування деформацій правосвідомості важлива роль належить нездатності особи адекватно сприймати дійсність й опрацьовувати інформацію.The article considers the factors of propensity to law-breaking and ways of their prevention in persons with disabilities of psychical development. This problem is defined in the context of forming of individual legal consciousness as a result of the general consciousness development. The consideration is importance of adolescent age as a sensitive period of forming self-concept especially of such its components as the social-self and moral-self, perception of the world, attitude to self and to others. It was established that among the various forming factors of deformations of legal consciousness weighty role belongs to the individual inability to adequate perception of reality and information processing, due to defects of psychical development. Allocated and described the category of individuals with disabilities of psychical development.
 • Item
  Класифікація мотивів і мети умисного вбивства.The Classification of the Deliberate Murder’s Motive and Purpose Types
  (2017) Цільмак, О. М.; Tsilmak, O.
  Запропоновано класифікацію різновидів мотивів і мети умисних убивств. Доведено, що під час досудового розслідування будь-яких кримінальних проваджень потрібно обов’язково визначати мотиви та мету злочину, незалежно від того, є вони кваліфікуючою ознакою складу злочину чи ні, злочин учинено навмисно чи з необережності. Констатовано, що мета й мотиви завжди ґрунтуються на потягах, потребах, інтересах, бажаннях та корелюють між собою.In this article the author proposed the classification of the deliberate murder’s motives and purposes variety. It was emphasized that the motive helps to determine the fact with which the person connects the crime committing, how he explains his own behavior and which purposes does he follow. The deliberate murder’s purpose analyze during the pretrial investigation of the deliberate murder promotes to: understand the meaning of the crime’s subject behavior, 2) establish certain consistent patterns and the mechanism of the crime’s subject’s behavior operation; 3) determine the level of the crime’s subject behavior impact on the socially-legal relations.