Монографії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Forensic methods of investigation of criminal offenses against the sexual freedom and sexual integrity of children
  (2022) Нікітіна-Дудікова, Ганна Юріївна
  Монографія є комплексним дослідженням, у якому на підставі норм міжнародного й національного законодавства, положень теорії криміналістики, інших юридичних наук, узагальнення кримінальних проваджень, практики ЄСПЛ, з огляду на практичний досвід правоохоронних органів, розроблено криміналістичну методику розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей
 • Item
  Основи оперативно-розшукової тактики. Basics of operational search tactics
  (2022-08-19) Павленко, Сергій Олексійович; Pavlenko, Serhii
  У монографії розглянуто теоретичні, правові та праксеологічні проблеми оперативно-розшукової тактики. Окреслено стан наукового розроблення зазначеної проблематики. Встановлено історичні передумови формування оперативно-розшукової тактики. Виокремлено основні властивості й ознаки, що характеризують оперативно-розшукову тактику як складну та динамічну систему. Визначено понятійно-термінологічний апарат, зміст і взаємозв’язок елементів структури оперативно-розшукової тактики. Надано пропозиції та рекомендації, з урахуванням позитивного досвіду діяльності правоохоронних органів іноземних країн щодо вдосконалення оперативно-розшукової тактики в протидії окремим видам злочинів, учиненим організованими групами та злочинними організаціями. Видання може бути корисним для здобувачів вищої освіти, науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, юристів-практиків.
 • Item
  КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
  (2022) Чорноус, Юлія Миколаївна; Синоверська, Тетяна Іванівна
  Монографія є комплексним дослідженням, у якому на підставі норм між- народного й національного законодавства, положень теорії криміналістики, інших юридичних наук, узагальнення кримінальних проваджень про жорстоке поводження з тваринами, з огляду на практичний досвід суб’єктів досудового розслідування розроблено основні положення криміналістичної методики роз- слідування жорстокого поводження з тваринами. Видання призначене для науковців і практиків, які цікавляться порушеними в монографії питаннями.