Мультимедійні презентації

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (ювенальне провадження)
  (2024-03) Степанова Ганна
  Мультимедійна презентація присвячена аналізу процесуальних норм, що регулюють особливості порядку проведення досудового розслідування щодо неповнолітніх. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру. Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
 • Item
  Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
  (2024-03) Степанова Ганна
  Мультимедійна презентація присвячена аналізу процесуальних норм, що регулюють особливості порядку проведення досудового розслідування щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Судовий розгляд.
 • Item
  Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб
  (2024-03) Степанова Ганна
  Мультимедійна презентація присвячена особливостям проведення досудового розслідування щодо окремої категорії осіб. Особливості повідомлення про підозру окремим категоріям осіб.
 • Item
  Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення
  (2024-03) Степанова Ганна
  Мультимедійна презентація присвячена особливостям проведення досудового розслідування у формі приватного обвинувачення. Особливості початку, закінчення досудового розслідування у справах приватного обвинувачення.
 • Item
  Медіація – один із ефективних сучасних способів врегулювання кримінальних правових конфліктів
  (2024-03) Степанова Ганна
  Однією з найпоширеніших форм реалізації відновного правосуддя є медіація у кримінальному процесі. Впровадження медіації в Україні сьогодні є одним з актуальних напрямів реформування системи доступу громадян до справедливого правосуддя. Що таке медіація і яке її правове регулювання? Які особливості застосування медіації у кримінальному процесі? Саме на з’ясування цих питань спрямована мета мультимедійної презентації. В презентації розкрито поняття медіації у кримінальному провадженні. Проаналізовано чинне законодавство, Закон України «Про медіацію» та міжнародно-правові акти, які регулюють питання медіації у кримінальному провадженні.
 • Item
  Кримінальне провадження на підставі угод
  (2024-03) Степанова Ганна
  Мультимедійна презентація присвячена аналізу процесуальних норм, що регулюють порядок ініціювання та укладення угод у кримінальному процесі України. Інститут угод у кримінальному процесі України застосовується в практичній діяльності вже більше десяти років, однак говорити про повне втілення та реалізацію цього інституту у практичній сфері передчасно. Однією з основних цілей запровадження інституту угод у кримінальний процес України було здійснення пошуку оптимальних кримінальних процесуальних форм, які б надавали можливість більш раціонально й економічно використовувати бюджетні видатки, що асигнуються на здійснення правосуддя та зняття надмірного навантаження з правоохоронних та судових органів. Зосереджена увага на тих нормативних положеннях, які законодавчо закріплені тривалий час, однак під час практичного застосування породжують певні питання або застосовуються з певними порушеннями.
 • Item
  Особливі порядки кримінального провадження як прояв диференціації та уніфікації кримінальної процесуальної форми
  (2024-03) Степанова Ганна
  Мультимедійна презентація присвячена поняттю кримінальної процесуальної форми, диференціації та уніфікації. Розглядаються види особливих порядків кримінального провадження.