Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Прийняття законопроекту № 5670-д «Про державну мову» в першому читанні: проблемні аспекти.On the Issue of Adoption of the Bill № 5670-d «About State Language» in the First Reading: Problem Aspects
    (2019) Ялова, О. В.; Yalova, O.
    Після прийняття Основного Закону 28 червня 1996 року постала необхідність законодавчого врегулювання функціонування та розвитку державної мови й інших мов в Україні. Проте закону про мовну політику чи окремих законів про державну мову й мови національних меншин не ухвалено донині. Упродовж 2017–2018 років у Верховній Раді України зареєстровано чотири законопроекти: № 5556 «Про мови в Україні», № 5669 «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні»; № 5670 «Про державну мову»; № 8550 «Про загальні засади та принципи реалізації мовної політики в Україні». Парламент України 4 жовтня 2018 року прийняв у першому читанні законопроект № 5670-д «Про державну мову» (доопрацьований законопроект № 5670) за умови, що до другого читання його буде об’єднано із законопроектом № 5556. Мета статті полягає в тому, щоб на підставі характеристики мовної політики в Україні як недостатньо ефективної та обставин прийняття Верховною Радою України законопроекту № 5670-д у першому читанні обґрунтувати можливість його прийняття як закону без умови об’єднання з іншими законопроектами в частині, яка стосується порядку застосування інших мов. Методологія. Під час підготовки статті використано окремі загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, зокрема: історичний, філософсько-правовий, порівняльний, системний, функціональний, узагальнення. Наукова новизна. Основні наукові результати статті полягають у тому, щоб на підставі аналізу схвалених постановою Верховної Ради України від 22 травня 2003 року парламентських слухань «Про функціонування української мови в Україні», окремих рішень Конституційного Суду України, законів України про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин обґрунтувати твердження, згідно з яким прийняття законопроекту № 5670-д у першому читанні з умовою об’єднання його до прийняття в другому читанні та загалом як закону із законопроектом № 5556 відтермінує на невизначений час питання законодавчого врегулювання функціонування та розвитку державної мови в Україні. Висновки. У статті аргументовано доцільність прийняття законопроекту № 5670-д як закону. Водночас обґрунтовано необхідність підготовки та прийняття закону про мови національних меншин, який має бути узгоджений з положеннями прийнятого закону про державну мову та цілком відповідати положенням Європейської хартії за умови її перекладу з мов оригіналу (французької чи англійської) українською мовою та її повторної ратифікації.