2013 рік

Permanent URI for this community

Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2007 року • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21321-11121 ПР від 26.03.2013 • Включений до переліку фахових видань з юридичних і психологічних наук (наказ МОН України від 13.07.2013 № 747) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

 • Рік заснування: 2007
 • Проблематика: Висвітлення проблем юридичної психології і її роль у правоохоронній діяльності; законодавство: стан, проблеми, шляхи реформування
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21321-11121 ПР від 26.03.2013
 • Фахова реєстрація МОН України: наказ МОН України від 13.07.2013 № 747
 • Періодичність: 2 рази на рік
 • Мова видання: українська, російська, англійська
 • Засновник: Національна академія внутрішніх справ
 • Голова редакційної колегії: Чернєй Володимир Васильович
 • Заступники голови редколегії: Чернявський Сергій Сергійович, Костицький Михайло Васильович
 • Відповідальний редактор редакційної колегії: Казміренко Людмила Іванівна
 • Члени редколегії: Александров Д.О., Алезьковський С.Ю., Андросюк В.Г., Басиста І.В., Горбачевський В.Я., Казміренко В.П., Кудерміна О.І., Максименко С.Д., Марчак В.Я., Медведєв В.С., Мойсеєва О.Є., Мороз Л.І., Мотлях О.І., Охріменко І.М., Пастушеня О.М., Романенко О.В., Хохліна О.П., Цільмак О.М.,
 • Оформлення, комп’ютерний набір і верстка: Миронець Ю.А., Шумко Я.В.
 • Адреса редакції: вул. Народного ополчення, 9, м. Київ, Україна, 03035

Browse