Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/987
Title: Філософсько-правові аспекти та методологія дослідження міграції в контексті розвитку громадянського суспільства
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Философско-правовые аспекты и методология исследования миграции в контексте развития гражданского общества
Authors: Муранова, В. В.
Keywords: філософія права; методологія; громадянське суспільство; міграція; міграційна політика.;философия права; методология;гражданское общество; миграция; миграционная политика.
Issue Date: 2012
Abstract: Розглянуто філософсько-правові аспекти й методологічні підходи щодо дослідження міграції в контексті розвитку громадянського суспільства. Обґрунтовано положення про те, що стратегічне планування та вдосконалення міграційної політики України має бути інструментом збагачення держави й розвитку громадянського суспільства. Рассмотрены философско-правовые аспекты и методологические подходы относительно исследования миграции в контексте развития гражданского общества. Обосновано положение о том, что стратегическое планирование и усовершенствование миграционной политики Украины должно быть инструментом обогащения государства и развития гражданского общества.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/987
Appears in Collections:Методологія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdfukr466.24 kBAdobe PDFView/Open
16(1).pdfrus466.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.