Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/876
Title: Теоретико-методологічні засади кримінологічного прогнозування в установах виконання покарань. Teoretiko-methodological principles of prognostication of criminology in establishments of implementation of punishments.
metadata.local.udk: 343.9.018:343.24
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Василевич, В. В.
Vasylevych, V. V.
Keywords: прогноз, кримінологічний прогноз, кримінологічне прогнозування, злочинність,;установа виконання покарань, пенітенціарна система, пеналізація, депеналізація, ресоціалізація.;prediction, criminological prediction, criminality, establishment of implementation of punishments,;penitentiary system, penalization, depenalization, resocialization.
Issue Date: 2014
Abstract: Визначено поняття кримінологічного прогнозування в установах виконання покарань з урахуванням наявних наукових розробок. З᾽ясовано його предмет, загальні та спеціальні об’єкти. На основі кваліфікаційних ознак здійснено його групування на окремі види. The concept of criminological prediction in the establishments of implementation of punishments is formulated taking into account present scientific developments in the article. Its subject, general and special objects are determined.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/876
Appears in Collections:Методологія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfukr268.18 kBAdobe PDFView/Open
7(1).pdfeng152.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.