Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7457
Title: Упровадження в обіг новітніх документів, що посвідчують особу, як державний захід забезпечення національної безпеки в Україні.Introduction of the Newest Identity Documents into Circulation as a State Solution for Ensuring National Security in Ukraine
metadata.local.udk: 343.982.4
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Білоус, І. В.
Bіlous, I.
Keywords: національна безпека;тероризм;державні заходи;документи, що посвідчують особу;елементи захисту;ідентифікація особи;біометричні дані;персоналізація;national security;terrorism;state measures;identity documents;security features;person identification;biometric data;personalization
Issue Date: 2018
Abstract: В умовах сьогодення в нашій державі склалася складна криміногенна ситуація, аналіз якої засвідчує, що тяжкі за своїми наслідками кримінальні правопорушення, а саме участь у терористичній і розвідувально-диверсійній діяльності, незаконний перетин Державного кордону України, організація нелегальної міграції й торгівлі людьми, учиняють з використанням підроблених документів, що посвідчують особу. Такі протиправні дії становлять загрозу національній безпеці України.Today in our country there is a complex criminal situation that shows that the more serious crimes, namely participation in terrorist and reconnaissance and sabotage activities, illegal crossing of the State border of Ukraine, organization of illegal migration and human trafficking, are committed using forged documents which identifyies the person.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7457
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf550.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.