Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/670
Title: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ ЧИ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ/SPECIAL CHARACTERISTICS OF INVESTIGATION OF ABSENCE WITHOUT LEAVE FROM A MILITARY UNIT OR PLACE OF SERVICE IN COMBAT ACTION CONDITIONS OR DURING WAR CONFLICT
metadata.local.udk: 343.98:343.343.5
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Давиденко, Віктор Валерійович
Davydenko, Viktor
Keywords: розслідування військових злочинів; самовільне залишення військової частини; версіювання; огляд місця події;;розшук підозрюваного; затримання розшукуваного військовослужбовця; допит підозрюваного; фіксування слідчих (розшукових) дій.;расследование воинских преступлений; самовольное оставление воинской части; построение следственных версий;;осмотр места происшествия; розыск подозреваемого; задержание разыскиваемого военнослужащего; допрос подозреваемого; фиксация следственных (розыскных) действий.;investigation of military crimes; absence without leave from a military unit; formation of investigative theories; examination of incident site;;search of a suspect; apprehension of a wanted military serviceman; interrogation of a suspect; recording of investigative (search) actions
Issue Date: 2014
Abstract: Розглянуто особливості розслідування злочинів, пов’язаних із самовільним залишенням військовослужбовцями військової частини або місця служби в разі ведення бойових дій чи військового конфлікту. Визначено тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій в умовах бойової обстановки. Висвітлено та проаналізовано переконання працівників військових прокуратур і військовослужбовців щодо окремих питань розслідування в зазначених умовах слідчої ситуації.Рассмотрены особенности расследования преступлений, связанных с самовольным оставлением военнослужащими воинской части или места службы в случае ведения боевых действий или военного конфликта. Определены тактические особенности проведения следственных (розыскных) действий в условиях боевой обстановки. Проанализированы и освещены взгляды работников военных прокуратур и военнослужащих по отдельным вопросам расследования в указанных условиях следственной ситуации.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/670
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: теорія та практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfукр252.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.