Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2318
Title: Програмний продукт "Інформаційно-довідкова програма "Автоматизоване робоче місце слідчого" №73857
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Удалова, Лариса Давидівна
Рожнова, Вікторія Василівна
Форостяний, Андрій Володимирович
Самодін, Артем Володимирович
Пясковський, Вадим Валерійович
Осауленко, Олег Анатолійович
Чорноус, Юлія Миколаївна
Юсупов, Володимир Васильович
Волошин, Олексій Гнатович
Літвінова, Олена Валеріївна
Пуйко, Тетяна Валеріївна
Ключник, Костянтин Петрович
Issue Date: 18-Sep-2017
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2318
metadata.local.docuri: https://www.naiau.kiev.ua/arm/slidch_new/start.html
Appears in Collections:2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73857.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.