Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19374
Title: Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Науково-практичний коментар
metadata.local.udk: 342.951:342.98
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
Authors: Чернявський, С.С.
Сербин, Р.А.
Пастух, І.Д.
Костюк, В.Л.
Мартиненко, В.О.
Стрільців, О.М.
Федоровська, Н.В.
Пашковська, М.В.
Сюравчик, В.Г.
Issue Date: 2020
Abstract: Коментар містить детальний юридичний аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, що є наслідком порушення вимог, заборон й обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», провадження у яких здійснюється органами Національної поліцаї та НАЗК. Видання призначене для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів і здобувачів вищої освіти.
Description: Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: наук.-практ. комент. / С. С. Чернявський, Р. А. Сербин, І. Д. Пастух та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 90 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19374
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції ННІ № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корупц_Админ правопоруш_Коментар_2020.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.