Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19358
Title: Критерії оцінювання діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС України.
metadata.local.udk: 354.31:328.125:343.35
Authors: Стрільців, О.М.
Фодчук, А.Б.
Гаврилюк, Л.В.
Мартиненко, В.О.
Іванчик, І.А.
Костюк, В.Л.
Issue Date: 2020
Abstract: Методичні рекомендації містять перелік критеріїв (кількісних і якісних з відповідними балами) оцінювання діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС України, які підлягають оцінюванню, а також методику їх використання.
Description: Критерії оцінювання діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС України [Текст] : метод. рек. / [О. М. Стрільців, А. Б. Фодчук, Л. В. Гаврилюк та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 77 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19358
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції ННІ № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Критерії_оцінювання_корупція_2020.pdf949.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.