Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1700
Title: Криміналістика.Criminalistics
metadata.local.udk: 34.98(075.8)
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.department: Кафедра криміналістики та судової медицини Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Authors: Алєксеева, Олександр Олександрович
Alekseev, Oleksander
Антощук, Андрій Олександрович
Antoshchuk, Andrey
Арешонков, Віталій Володимирович
Areshonkov, Vitaliy
Атаманчук, Володимир Миколайович
Atamanchuk, Volodymyr
Вакулик, Ольга Олексіївна
Vakulyk, Olha
Іщенко, Андрій Володимирович
Ishchenko, Andriy
Комаринська, Юлія Борисівна
Komarynska, Julia
Кофанов, Андрій Віталійович
Kofanov, Andrey
Курилін, Іван Ростиславович
Kurylin, Ivan
Лісогор, Віталій Григорович
Lisogor, Vitaliy
Лук’янчиков, Борис Євгенович
Lukyanchikov, Boris
Лук’янчиков, Євген Дмитрович
Lukyanchikov, Yevgen
Мировська, Анна Всеволодівна
Myrovska, Anna
Патик, Леся Леонідівна
Patyk, Lesya
Пясковський, Вадим Валерійович
Pyaskovskiy, Vadym
Радецька, Валентина Яківна
Radetska, Valentyna
Саковський, Андрій Анатолійович
Sakovskiy, Andrey
Феськов, Микола Миколайович
Feskov, Nikolai
Чорноус, Юлія Миколаївна
Chornous, Julia
Юсупов, Володимир Васильович
Yusupov, Vladimir
Keywords: криміналістика;криміналістична техніка;криміналістична тактика;криміналістична методика;criminalistics;forensic technique;forensic tactics;forensic methodology
Issue Date: 2015
Abstract: У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто сучасні методики розслідування окремих видів злочинів. Підручник розрахований на курсантів, слухачів, студентів, аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів та працівників правоохоронних органів.The tutorial outlines the general theoretical problems of criminalistics, forensic technology issues and separate industries, disclosed the contents of criminalistics tactics, discussed modern methods of investigating certain types of crimes.The tutorial is intended for cadets, students, postgraduates and professorial and teaching staff of law schools and law enforcement officials.
Description: Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1700
metadata.local.docuri: https://www.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/index.html
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підручник Криміналістика.pdf6.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.