Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16208
Title: Деякі проблеми питання нормативного врегулювання порядку затримання уповноваженою службовою особою.Some problems of regulatory regulation of the detention order by an authorized officer
metadata.local.udk: 343.123.1
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.special: 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність)
metadata.local.department: Кафедра досудового розслідування ННІ № 1
Other Titles: Некоторые проблемы вопрос нормативного урегулирования порядка задержания уполномоченным должностным лицом
Authors: Кулик, М.Й.
Симчук, А.С.
Kulyk, M.
Symchuk, A.
Keywords: Затримання;забезпечення кримінального провадження;безпосередніми умовами допустимості застосування затримання особи;фізичне захоплення (захват);процесуальне оформлення затримання;Detention;authorized officer;measures to ensure criminal proceedings;immediate conditions for the admissibility of the detention of a person;physical capture (capture);procedural registration of detention;задержания;уполномоченное должностное лицо;меры обеспечения уголовного производства;непосредственными условиями допустимости применения задержания лица;физический захват (захват);процессуальное оформление задержания
Issue Date: 2018
Abstract: Стаття присвячена окремим питанням, що стосуються затримання уповноваженою особою у кримінальному провадженні. У контексті акцентується увага на визначення правового статусу уповноважених суб’єктів, які наділені правом без ухвали слідчого судді, суду затримувати особу підозрювану у вчиненні злочину, а також визначені безпосередні умови допустимості застосування затримання такої особи, що надає можливість повною мірою зрозуміти та оцінити досліджувану проблематику. У висновку авторами визначені проблеми кримінальної процесуальної регламентації затримання і запропоновані ключові положення вирішення актуальних питань.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16208
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.