Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1596
Title: Криміналістика у питаннях і відповідях.Criminalistics in questions and answers
metadata.local.udk: 343.1 (477)(075.8)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістики та судової медицини Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Authors: Антонюк, Поліна Євгеніївна
Antonyuk, P.
Атаманчук, Володимир Миколайович
Atamanchuk, V.
Пясковський, Вадим Валерійович
Pyaskovskiy, V.
Вакулик, Ольга Олексіївна
Vakulyk, O.
Арешонков, Віталій Володимирович
Areshonkov, V.
Іщенко, Андрій Володимирович
Ishchenko, V.
Комаринська, Юлія Борисівна
Komarynska, J.
Антощук, Андрій Олександрович
Antoshchuk, A.
Курилін, Іван Ростиславович
Kurylin, I.
Лісогор, Віталій Григорович
Lisogor, V.
Мировська, Анна Всеволодівна
Myrovska, A.
Патик, Леся Леонідівна
Patyk, L.
Радецька, Валентина Яківна
Radetska, V.
Самодін, Артем Володимирович
Samodin, A.
Чорноус, Юлія Миколаївна
Chornous, J
Keywords: криміналістика;криміналістична техніка;криміналістична тактика;криміналістична методика;criminalistics;forensic technique;forensic tactics;forensic methodology
Issue Date: 2016
Abstract: У навчальному посібнику, відповідно до програми навчальної дисципліни «Криміналістика» Національної академії внутрішніх справ, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність правоохоронних та судових органів, а також сучасної теорії і практики криміналістики у форматі питання-відповідь стисло розглянуті основні аспекти теоретичних основ криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів. In the tutorial, in accordance with the program of the discipline „Criminalistics” of the National Academy of internal Affairs, subject to the provisions of existing legal acts regulating the activities of law enforcement and judicial authorities, and current theory and practice of criminology in the format of question-answer briefly describe the main aspects of the theoretical foundations of criminalistics, forensic technology, forensic tactics and methods of crimes investigation.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1596
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.