Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1566
Title: Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України.Dictionary of professional terminology for future specialists of the National Guard of Ukraine
metadata.local.udk: 811.161.2-027.561(038):351.743(477)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: кафедра криміналістики та судової медицини, кафедра тактичної підготовки військ
Authors: Блінов, Олександр Анатольович
Вовк, Мирослава Петрівна
Молдавчук, Василь Степанович
Троцький, Руслан Сергійович
Чуприна, Олена Віталіївна
Шепель, Сергій Іванович
Keywords: Термінологічна культура майбутнього фахівця Національної гвардії України;фахова військова термінологія;термінологія мовно-професійної діяльності;Terminological culture of the future specialist of the National Guard of Ukraine;professional military terminology;vocabulary terminology
Issue Date: 26-Jun-2017
Abstract: У словнику зафіксовано найуживаніші поняття військової фахової термінології з проекцією на діяльність Національної гвардії України. Окремим розділом подано терміни сфери професійної військової комунікації. Метою видання словника фахової термінології майбутнього фахівця Національної гвардії України є ознайомлення курсантів з основами фахової терміносистеми, що дозволить підвищити рівень їхніх професійних компетентностей, зокрема мовно-комунікативних умінь, лексичної і термінологічної культури, у процесі опанування нормативного курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Адресовано майбутнім фахівцям Національної гвардії України, викладачам навчальних закладів військового спрямування, усім, хто цікавиться проблемами розвитку військової терміносистеми.The dictionary contains the most commonly used notions of military vocational terminology with a projection on the activities of the National Guard of Ukraine. A separate section presents the terms of the sphere of professional military communication. The purpose of the publication of the vocabulary vocabulary terminology of the future specialist of the National Guard of Ukraine is to familiarize the students with the basics of the professional terminology system, which will increase their professional competencies, in particular, the language and communication skills, lexical and terminological culture, while mastering the normative course “Ukrainian language for professional orientation”. Addressed to the future specialists of the National Guard of Ukraine, teachers of military educational institutions, to all those who are interested in the development of the military terminology system.
Description: Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України (до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»): навчальний посібник / [М.П. Вовк, Р.С. Троцький, В.С. Молдавчук, О.В. Чуприна, О.А. Блінов, С.І. Шепель]. – К. - : ФПФ НГУ НАВС, 2016. – 156 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1566
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Словник проф. термiнологiї.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.