Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15152
Title: Залучення експертів та спеціалістів до розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України.Involvement of experts and specialists in the investigation of illegal trafficking of persons across the state border of Ukraine.
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.department: Праці Науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2
Authors: Климчук, Михайло Павлович
Klimchuk, M.
Keywords: державний кордон;розслідування;спеціальні знання;експерт;спеціаліст;взаємодія;слідчі (розшукові) дії;state border;investigation;special knowledge;expert;specialist;interaction;investigative (search) actions
Issue Date: 2019
Abstract: Здійснено науковий аналіз процедури залучення експертів та спеціалістів до розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Досліджено процесуальні та непроцесуальні форми використання спеціальних знань у вказаних кримінальних провадженнях. Виокремлено та розглянуто типові судові експертизи, що призначаються при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України.The scientific analysis of the procedure of involving experts and specialists in the investigation of illegal smuggling of persons across the state border of Ukraine is carried out. Procedural and non-procedural forms of the use of specialized knowledge in these criminal proceedings were investigated. Typical forensic examinations assigned to investigate the unlawful transfer of persons across the state border of Ukraine have been identified and reviewed
Description: Залучення експертів та спеціалістів до розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України [Текст] : мат. конф. / [М.П. Климчук, Є.П. Бєгалов]. – Х. : НАДПСУ, 2019. – С. 463-466.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15152
Appears in Collections:Праці Науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Залучення експертів (Климчук).pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.