Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1187
Title: Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду
metadata.local.udk: 343.102
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Лисенко, Олена Володимирівна
Keywords: розшук осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду; організаційні заходи для розшуку осіб;;інформація, необхідна для розшуку осіб; особливості проведення слідчих (розшукових) дій для розшуку осіб; особливості тимчасового доступу до інформації, що перебуває в операторів і провайдерів телекомунікацій.;розыск лиц, которые скрываются от досудебного расследования и суда; организационные мероприятия розыска лиц;;информация, необходимая для розыска лиц; особенности проведения следственных (розыскных) действий для розыска лиц; особенности временного доступа к информации, находящейся у операторов и провайдеров телекоммуникаций.;search of persons which hide from pre-trial investigation and court; organizational measures are for the search of persons; information, necessary for the search of persons;;features of leadthrough of consequence (search) actions are for the search of persons; features of temporal access are to information which operators and providers of telecommunications have.
Issue Date: 2015
Abstract: Наведено особливості здійснення заходів, зокрема слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових), процесуальних, організаційних дій, відносно встановлення інформації, що використовується в пошуковому процесі правоохоронних органів для встановлення місця перебування осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду.Наведены особенности проведения мероприятий, в частности, следственных (розыскных), негласных следственных (розыскных), процессуальных, организационных действий для установления информации, которая используется в поисковом процессе правоохранительных органов для установления места нахождения лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда. Criminal Procedure code of Ukraine does not mention specific actions that investigator can do to track down fugitives from the law. The Code only mentions that the investigator can proclaim the criminal investigation, the order to start the search and delegate the functions of tracking to special units. From the beginning of tracking the fugitives from the law, the investigator creates a plan of possible versions of the investigation.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1187
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики_+++

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf229.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.