Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1038
Title: Особливості проведення тренінгу в діяльності пенітенціарного психолога.The Special Features of Conducting the Training in the Activities of a Prison Psychologist
metadata.local.udk: УДК 159:343.84
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Особенности проведения тренинга в деятельности пенитенциарного психолога
Authors: Дронов, Андрій Євгенович
Keywords: виправна установа;засуджений;пенітенціарний психолог;групова психокорекція;соціалізація;тренінг;психотренінгова робота;тренінгові технології;девіантна особистість;ресоціалізація;исправительное учреждение;осужденный;пенитенциарный психолог;групповая психокоррекция;социализация;тренинг;психотренинговая работа;тренинговые технологии;девиантная личность;ресоциализация;correctional institution;convicted;prison psychologist;group psycho-correction;resocialisation;training;psycho-training work;training techniques;deviant personality;resocialisation
Issue Date: 2015
Abstract: Досліджено проблему вдосконалення рівня психокорекції психологічних детермінант девіантної поведінки особистості. Аргументовано, що ця проблема полягає у відсутності цілеспрямованих технологій формування та розвитку ціннісних орієнтацій засуджених. Здійснено аналіз психотренінгової роботи пенітенціарних психологів як однієї з основних умов ефективності психокорекції засуджених у специфічних умовах виправної установи.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1038
Appears in Collections:Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 (2).pdf193.26 kBAdobe PDFView/Open
14.pdf241.25 kBAdobe PDFView/Open
14 (1).pdf183.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.