Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1001
Title: Правові та організаційні засади проведення негласних (слідчих) розшукових дій.
metadata.local.udk: 340.06: 343.985
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Рогатюк, Ігор Володимирович
Keywords: неправомірна вигода; службова особа; прийняття пропозиції;;прийняття обіцянки; одержання неправомірної вигоди.;правовая и организационная основа; негласные следственные (розыскные) действия;;допустимость доказательств; процессуальная форма.;legal and organizational framework; covert investigative (detective) of action;;the admissibility of evidence; procedural form.
Issue Date: 2015
Abstract: Розкрито проблеми впровадження негласних слідчих (розшукових) дій у правозастосовній діяльності оперативних підрозділів, досудового розслідування та судового розгляду відповідно до реалізації нового кримінального процесуального законодавства. Акцентовано увагу на особливостях проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному процесуальному доказуванні. Розглянуто правові та організаційні проблеми, що потребують негайного розв’язання. Раскрыты проблемы внедрения негласных следственных (розыскных) действий в правоприменительной деятельности оперативных подразделений, досудебного расследования и судебного рассмотрения в соответствии с реализацией нового уголовного процессуального законодательства. Акцент сделан на особенностях проведения негласных следственных (розыскных) действий и использовании их результатов в уголовном процессуальном доказывании. Рассмотрены правовые и организационные проблемы, требующие незамедлительного решения. In the article the author reveals key issues of covert investigative (detective) action in cases where information about a crime and the person who committed it can not get any other way. Under secret investigators (search) understand the kind of investigative actions (investigative) actions of information and methods of fact which can not be disclosed, except in cases provided by the Criminal Procedure Code of Ukraine.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1001
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики_+++

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7 (1).pdfукр.; рос.; анг.232 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.