Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15816
Title: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Гордієнко, Марія Сергіївна
Волошин, Олексій Гнатович
Issue Date: 27-Nov-2019
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15816
Appears in Collections:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУДОВОЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.