ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ. TECHNOLOGY FOR THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC CONSULTING AT ENTERPRISES

Abstract
У статті сформульовано визначення поняття «технологія стратегічного консалтингу». Наведено основні вимоги стосовно формування технології стратегічного консалтингу. Запропоновано уніфіковану послідовність етапів технології стратегічного консалтингу, яка передбачає: збір і опрацювання масиву інформації призначеної для формування стратегічних цілей; формування стратегічних цілей підприємства; декомпозицію системи управління підприємством; визначення критичних областей; постановку завдання стратегічного консалтингового проекту (СКП); вибір виконавця СКП; деталізацію СКП; діагностування СКП на стадії його розроблення; ідентифікацію параметрів впливу діагностованого СКП на діяльність підприємства; впровадження СКП; оцінювання впливу СКП на діяльність підприємства; діагностування результатів реалізації СКП. The article analyzes researches and publications on the problem of strategic consulting of enterprises. The necessity of investigating the essence of the strategic consulting technology, its features and characteristics, stages of the strategic consulting implementation sequence, their content and resourcing have been determined. Developing the technology of strategic consulting implementation at enterprises is the purpose of the research.
Description
Keywords
Citation
Collections