Методологічні особливості дослідження історії правового регулювання адміністративно-територіального устрою України.Methodological Peculiarities of the Study of the History of Legal Regulation of the Administrative-Territorial Structure of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
З часу проголошення незалежності в Україні тривають реформи. Однак нині їх процес інтенсифікувався. Важливою є реформа адміністративнотериторіального устрою України, однак її не здійснюють у зв’язку з несформованістю ґрунтовної наукової концепції та неврахуванням історичного досвіду. В умовах агресії Російської Федерації проти України рецепція історичного досвіду має не лише праксеологічне, а й ідеологічне значення. Російська Федерація прагне довести, що української державності не було й немає, натомість нашій державі варто засвідчити своє правонаступництво з часів Української Народної Республіки. У процесі реформи адміністративнотериторіального устрою було б доцільно запозичити ті терміни, які використовували для позначення адміністративно-територіальних одиниць в Українській Народній Республіці.Since the proclamation of independence in Ukraine, reforms have taken place. However, their process has now intensified. An important reform is the reform of the administrative-territorial unit of Ukraine. One of the reasons for its non-implementation is the lack of a solid scientific concept, and also the failure to take historical experience into account. In the conditions of aggression of the Russian Federation against Ukraine, the reception of historical experience now has not only praxical but also ideological significance. The Russian Federation seeks to prove that there was no Ukrainian statehood, and Ukraine should demonstrate its succession since the times of the Ukrainian Peopleʼs Republic.
Description
Keywords
адміністративно-територіальна одиниця, адміністративнотериторіальний устрій, метод, методологія, administrative-territorial, administrative-territorial structure, method, methodology
Citation