ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І ПРАВОТВОРЕННЯ НА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕТАПАХ В УКРАЇНІ