ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USE OF TURNOVER ASSETS AS A MEANS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Abstract
У статті розглядається оцінка ефективності використання оборотних активів на підприємстві у взаємозв’язку з конкурентоспроможністю підприємства. Розглянуті різні ситуації використання оборотних активів і їх вплив на кінцеві результати і конкурентоспроможність підприємства. Запропоновані способи підвищення ефективності використання оборотних активів, які включають покращення планування, впровадження передових машин та технологій, що сприятиме підвищенню фінансової стійкості і конкурентоспроможності підприємства. In production, working capital plays an invariable role as one of the most important factors significantly influencing the production cost, the final results of the economic entities efficiency, and which ultimately reflects on the competitiveness of the enterprise.
Description
Keywords
Citation
Collections