Виявлення фактів торгівлі людьми підрозділами боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції.Identification of the Facts of Human Trafficking by the National Police Units Connected with Human Trafficking

Abstract
Розкрито особливості виявлення фактів торгівлі людьми підрозділами боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції. Раскрыты особенности выявления фактов торговли людьми подразделениями борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции.
Description
Keywords
торгівля людьми; Національна поліція;, взаємодія суб єктів протидії торгівлі людьми; інформація; повідомлення., торговля людьми; Национальная полиция;, взаимодействие субъектов противодействия торговле людьми; информация; сообщение., human trafficking; National Police;, between subjects combating human trafficking; information; message.
Citation