Види злочинності

Abstract
стисло характеризується термін «види злочинності», що визначається як групи кримінологічно однорідних злочинів, що мають масовий характер і закономірно повторюються у країні або окремому регіоні протягом певного періоду часу та мають подібні причини і умови.
Description
Тимошенко В.І. Види злочинності // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.54.
Keywords
злочинність, види злочинності, причини, умови, кримінологічна характеристика, типологія
Citation