ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. SPECIFICS OF COMPETITION AND DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF HOTEL BUSINESS ENTERPRISES IN THE INTERNATIONAL MARKET

Abstract
Конкуренція на ринку готельних товарів та послуг формується на базі розробки обладнання та технології готельних послуг, його організації, доцільності інвестицій. За даними закордонних досліджень сьогодні, готельна індустрія досягла високого рівня якості з високим зростанням та сильною конкуренцією. У статті визначено особливості конкуренції на міжнародному ринку у сфері готельного бізнесу, представлено результати вивчення факторів, які впливають на розвиток конкурентних переваг підприємств готельного бізнесу, висвітлено ключові параметри, що демонструють потенціал їх конкурентоспроможності в сучасній економічній ситуації. Competition – the struggle of independent economic entities for limited economic resources. It is an economic process of interaction, interconnection and struggle between the speakers in the market enterprises in order to provide better sales opportunities for their products, meeting all the needs of customers. In the world market there is constant fierce competition from producers. Successful performance in foreign markets requires a significant increase in the competitiveness of domestic goods. In the context of this paper, the results of studying the factors influencing the development of competitive advantages of hotel business enterprises were presented, the key parameters demonstrating the potential of identifying their competitiveness in the current economic situation were highlighted. Methods of improving the system of research of factors influencing the development of enterprise competitiveness were presented, the concept of «competition in the international market» was defined, the definition of competitive advantages of the enterprise in the hotel business was considered and their features were highlighted. Thus, competition is a business process of interaction, interconnection and confrontation between enterprises in the market in order to provide better sales opportunities, to meet all the needs of users. The advantages of competition are, on the one hand, the impact of production and market relations, and on the other – an increase in STP.
Description
Keywords
конкуренція, готельний бізнес, конкурентоспроможність, інноваційні технології, міжнародний ринок, competition, hotel business, competitiveness, innovative technologies, international market
Citation
Collections