Economic intelligence and counter-intelligence in ensuring national economic interests: theoretical and applied aspect. Економічна розвідка та контррозвідка в забезпеченні національних економічних інтересів: теоретико-прикладний аспект

Abstract
The realities of today testify to the urgency of the development of modern theories of intelligence and counterintelligence activities, in particular in the aspect of ensuring national economic interests. The above confirms the relevance of studying the theoretical and applied principles of economic intelligence andcounterintelligence. Реалії сьогодення засвідчують нагальність розвитку сучасних теорій розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, зокрема в аспекті забезпечення національних економічних інтересів. Зазначене підтверджує актуальність вивчення теоретико-прикладних засад економічної розвідки та контррозвідки, що означені дихотомією сутнісних ознак: з одного боку, це важливі елементи системи забезпечення національних економічних інтересів, з іншого – ключові функції діяльності спеціальних служб.
Description
Keywords
espionage;, economy;, intelligence activities;, special services;, information;, intelligence risks, шпигунство;, економіка, розвідувальна діяльність, спеціальні служби, інформація, розвідувальні ризики
Citation