Theoretical Fundamentals of the Rational Decision-Making Process by Representatives of Law Enforcement Authorities. Теоретичні основи раціонального процесу прийняття рішень представниками правоохоронних органів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of the article is to determine the theoretical foundations of the rational deci-sion-making process in the professional activities of law enforcement authorities. The met-hodological basis of the study is the general theory of decision-making, based on differen-tiation and integration of the axiomatic theory of utility and maximization of the rationality of scientific heuristics for decision-making process. The scientific novelty of the article is to highlight the basic concepts of behavior in decision-making process with various types of explanations of factors and mechanisms of behavior of law enforcement officers.Метою статті є визначення теоретичних основ раціонального процесу прийняття рішень у професійній діяльності правоохоронців. Методологічний інструментарій дослідження становить загальна теорія прийняття рішень, що ґрунтується як на диференціації, так й інтеграції аксіоматичної теорії корисності та максимізації раціональності наукових евристик щодо прийняття рішень. Наукова новизна статті полягає у висвітленні основних концепцій поведінки під час прийняття рішень з різноманітними видами пояснення чинників і механізмів поведінки представників правоохоронних органів. Проаналізовано чинники та механізми групового прийняття рішень з метою його оптимальної раціональності й подолання невизначеності.
Description
Keywords
uncertainty, sproblem solving, difficult situations, organization, control, team decisions, cognitive biase, невизначеність, розв’язання проблем, прийняття рішення, управління ситуацією, організація, контроль, командні рішення, когнітивні упередження
Citation