АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена аналізу наукових концепцій та вітчизняних нормативно-правових актів, які визначають зміст та види адміністративних послуг у сфері приватизації житла, що надаються органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами. Встановлено, що основними муніципальними адміністративними послугами, що надаються органами місцевого самоврядування у сфері приватизації житла, є: приватизація жилих приміщень (кімнат), жилого блоку (секцій) у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; видача свідоцтва про право власності на житло; видача довідки про участь у приватизації державного житлового фонду; видача дубліката свідоцтва про право власності на житло; видача довідок про наявність приватизованого житла; оформлення свідоцтва про право власності на житло; державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, та інші. The article is devoted to the analysis of scientific concepts and national normative legal acts that determine the content and types of administrative services in the field of housing privatization provided by local self-government bodies and their executive bodies. It is established that the main municipal administrative services provided by local governments in the field of housing privatization are: privatization of residential premises (rooms), residential block (sections) in hostels belonging to the communal property of the territorial community of the city; issuing a certificate of ownership of a home; issuing a certificate of participation in the privatization of the state housing stock; issuance of a duplicate certificate of ownership of a home; issuing certificates on the availability of privatized housing; registration of a certificate of ownership of a home; state registration of the ownership of the unfinished construction object to be privatized and others.
Description
Keywords
адміністративні послуги; органи місцевого самоврядування, муніципальні послуги, приватизація, житло, центр надання адміністративних послуг, administrative services; local governments, municipal services, privatization, housing, administrative services center
Citation
Collections