THE ROLE OF THE YUGOSLAVIA TRIBUNAL IN PERSECUTION OF WAR CRIMES. Роль Югославського Трибуналу в розслідуванні військових злочинів

Abstract
The purpose and objectives of the study are to highlight war crimes as a serious threat to international peace and security, to fight them at the international level and to explain the importance of prosecution at the level of international criminal tribunals. Мета і завдання дослідження – виокремити військові злочини як серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці, боротися з ними на міжнародному рівні і пояснити важливість судового переслідування на рівні міжнародних кримінальних трибуналів.
Description
Keywords
war, war crimes, Yugoslav Tribunal, international crimes, persecution, crimes against humanity, війна, військові злочини, Югославський Трибунал, міжнародні злочини, переслідування, злочини проти людяності
Citation
Collections